Sørg for at holde dig opdateret med it kurser

19 januar 2022 Niels Geckler

editorial

Noget af det, der gør danske virksomheder konkurrencedygtige på det globale marked, er den veluddannede arbejdsstyrke. Det hænger sammen med opmærksomhed på efteruddannelse hos udbydere som 4d.dk, der tilbyder kurser inden for forskellige områder. 

Noget af, der gør at virksomheder fra lille Danmark kan klare sig på den globale scene, er den innovative kultur, omstillingsparatheden og viljen og evnen til at tage initiativer blandt medarbejderne. det skyldes et højt motivationsniveau og et højt uddannelsesniveau – og det hænger i høj grad sammen med en kultur, hvor man ikke er færdiguddannet, før man går på pension. 

Hvad enten man som virksomhed eller organisation af egen kraft har valgt at opdyrke nye markeder eller lancere nye produkter og services, eller udviklingen inden for branchen dikterer at tingene bliver gjort på en ny måde – ja, så vil omlægningerne ofte fordre nye kompetencer i virksomheden. Det kan naturligvis klares med nyansættelser, men ofte er det mere effektivt at uddanne det personale, man har som allerede kender virksomheden og er fortrolig med branchen.

Sørg selv som medarbejder for at vedligeholde dine kompetencer

Som medarbejder må man også selv holde øje med, hvad vej kompetencekravene bevæger sig inden for branchen. Hvis man ikke følger med og holder sin viden og kunne op to date risikere man at ryge bag af dansen og misse de mest spændende opgaver og stillinger. Ikke mindst er det vigtigt inden for snart sagt en hver branche at holde sig ajour med udviklingen på it-området. 

Kurser

Livslang læring er efterhånden en nødvendighed for at følge med i en økonomi, hvor alting går stærkt og efterspørgsel, markeder og teknologi er evig bevægelse. De tider er for længst forbi, hvor man lærte det samme håndværk som sin far, og når man var udlært, ja så havde man i princippet lært det, man skulle kunne, ind til man engang blev pensioneret.

Flere Nyheder